119068166_3825305814163556_7683255887815721215_n.jpg

        我認為這裡是秘境,是台東最美的咖啡館,

        不是那種用金錢堆砌出來的裝修之美,

        而是主人慧眼巧手借用的大自然之美~

          而且她是國立的。

         國立的?

文章標籤

小青 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()